CORONAVIRUS (COVID-19) RESOURCE CENTER Read More

Witamy w polskojęzycznej wersji Network of Care poświęconej zdrowiu psychicznemu.  Proszę kliknąć na linki po lewej stronie, aby uzyskać informacje o najczęściej występujących chorobach psychicznych. Możesz też się dowiedzieć, jak uzyskać pomoc w zakresie zdrowia psychicznego w Twojej społeczności lokalnej. Mamy nadzieję, że te informacje okażą się przydatne.

Niniejsza polska wersja strony internetowej Network of Care została opracowana przy współpracy z  California Institute for Mental Health oraz Connecticut Department of Mental Health & Addiction Services. 

Aby porozmawiać na temat pomocy w zakresie zdrowia psychicznego dostępnej w Twojej społeczności lokalnej, proszę zatelefonować pod numer 804-966-2496. Oferowana jest tam pomoc w wielu językach i będziesz mógł porozmawiać w swoim języku ojczystym.

W nagłym przypadku dotyczącym zdrowia psychicznego, proszę zatelefonować pod numer 804-966-2496.